ADMICRO
VIDEO

Xác định 2 kim loại trong 2 oxit ban đầu

Cho khí CO dư đi qua ống sứ nung nóng, chứa hỗn hợp gồm 2 oxit kim loại, thu được a gam chất rắn X và 1,12 lít khí CO2 (đktc). Cho toàn bộ X vào cốc đựng b gam dd H2SO4 10%(vừa đủ) đặt trên đĩa cân, phản ứng kết thúc số chỉ thị của cân là (a+b) gam, dd muối sau phản ứng có nồng độ 11,765% và còn lại 3,2 gam chất rắn không tan. Xác định 2 kim loại trong 2 oxit ban đầu (Các pứ xảy ra hoàn toàn).

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (2)

 • Cho hỗn hợp X vào H2SO4 thu được (a+b)g --> hh X gồm oxit kim loại A và kim loại B
  Trong đó: oxit kim loại A ko bị khử bởi CO, kim loại B ko tan trong d.d H2SO4
  -->Dễ suy ra kim loại B là Cu 
  (*)Giả sử oxit kim loại A là AO
  AO+H2SO4-->ASO4+H2O
  1..........1..........1 mol
  m d.d sau pư=A+16+980=A+996 g
  C% ASO4=11,765%
  \(\Rightarrow\frac{A+96}{A+996}=0,11765\)
  \(\Rightarrow A=24\left(Mg\right)\)
  (*) Giả sử là A2O3 làm tương tự -->loại
  Nếu ko chia trường hợp thì gọi là A2Ox hoặc AxOy

    bởi Đức'c Tôm's 26/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON