AMBIENT

Viết PTHH thực hiện chuyển hóa Na →Na2O →NaOH →Na2SO4?

bởi Trần Hoàng Mai 23/04/2019

Cho các chất : \(Na_2O\)\(\), Na, NaOH, \(Na_2SO_4\), \(Na_2CO_3\), NaCl

a) Sắp xếp thành dãy chuyển đổi hoá học

b) Viết PTHH thực hiện dãy chuyển hoá

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a.

  Na \(\rightarrow\) Na2O \(\rightarrow\) NaOH \(\rightarrow\) NaCl \(\rightarrow\) Na2SO4 \(\rightarrow\) Na2CO3

  b.

  \(4Na+O_2\underrightarrow{t^o}2Na_2O\)

  Na2O + H2O \(\rightarrow\) 2NaOH

  NaOH + HCl \(\rightarrow\) NaCl + H2O

  \(H_2SO_4+2NaCl\underrightarrow{t^o}Na_2SO_4+2HCl\)

  Na2SO4 + Ba(HCO3)2 \(\rightarrow\) Na2CO3 + CO2 + H2O + BaSO4

  bởi Đình Phúc 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>