AMBIENT

Viết PTHH thể hiện chuỗi phản ứng sau

bởi Thụy Mây 26/04/2019

Viết PTHH thể hiện chuỗi phản ứng sau

a)FeS2\(\rightarrow SO_2\rightarrow SO_3\rightarrow H_2SO_4\rightarrow CuSO_4\)

b)\(AlCl_3\rightarrow Al\left(OH\right)_3\rightarrow Al_2O_3\rightarrow Al\left(SO_4\right)_3\rightarrow AlCl_3\)

c)\(Na\rightarrow Na_2O\rightarrow NaOH\rightarrow Na_2CO_3\rightarrow NaHCO_3\)

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a) 4FeS2+11O2\(\overset{t^0}{\rightarrow}\)2Fe2O3+8SO2

  2SO2+O2\(\overset{V_2O_5,t^0}{\rightarrow}2SO_3\)

  SO3+H2O\(\rightarrow\)H2SO4

  Cu+ 2H2SO\(\overset{t^0}{\rightarrow}\)CuSO4+SO2+H2O

  bởi Nguyễn Huy 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA