ON
YOMEDIA
VIDEO

Viết PTHH khi trộn 200ml MgCl2 0,5M với dung dịch NaOH?

Trộn 200ml dung dịch MgCl2 0,5M vs dung dịch NaOH, sau phản ứng thu đc m(g) chất rắn.

a. Viết PTHH

b. Tính m?

c. Để hoà tan hết lượng chất rắn trên cần bao nhiêu dung dịch HCl?

d. Cần bao nhiêu ml dd 2M?

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • a)MgCl2 +2NaOH --> Mg(OH)2 +2NaCl (*)

  b) đổi :200ml=0,2(l)

  =>nMgCl2=0,1(mol)

  theo(*) :nMg(OH)2=nMgCl2=0,1(mol)

  =>mMg(OH)2=5,8(g)

  c)Mg(OH)2+2HCl--> MgCl2 +2H2O(1)

  theo (1):nHCl=2nMg(OH)2=0,2(mol)

  =>mHCl=7,3(g)

  d)VHCl=\(\dfrac{0,2}{2}=0,1\left(mol\right)\)

    bởi Phạm Mỹ Hà 18/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1