Viết PTHH khi tiến hành nhiệt phân MgCO3?

bởi Lê Nhật Minh 23/04/2019

NHIỆT phân 1 lượng MgCO3 , sau 1 thời gian thu đc chất rắn A và khí B . hấp thụ hết khí B= dung dịch NaOH , HÒA TAN CHẤT RẮN A = HCl dư thu đc khí B và dung dịch D . cô cạn dung dịch D đc muối khan E . Điện phân E nóng chảy đc kim loại M . xác định A,B,C,D,E,M, . VIẾT PTHH

Câu trả lời (1)

 • MgCO3->MgO+CO2

  CO2+2NaOH->Na2CO3+H2O

  CO2+NaOH->NaHCO3

  MgO+2HCl->MgCl2+H2O

  MgCl2\(\underrightarrow{đp}\)Mg+Cl2

  A:MgO

  B:CO2

  C:H2O

  D:dd MgCl2;HCl dư

  E:MgCl2

  M:Mg

  bởi Đỗ Viết Hải Nam 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan