YOMEDIA

Viết PTHH khi hòa tan Mg bằng dung dịch HCl?

1.Hòa tan hoàn toàn 1,2 gam Mg bằng dung dịch HCl 14,6%

a. Viết PTHH

b. Tính khối lượng dung dịch axit đã dùng

c. Cho lượng axit ở trên tác dụng vừa dủ với 8g một oxit của kim loại có hóa trị II. Tìm công thức hóa học của oxit kim loại đó.

2.Hòa tan hoàn toàn 16g CuO bằng dung dịch HCl 7,3%

a. Viết PTHH

b. Tính khối lượng dd axit đã dùng

c. Tính nồng độ phần trăm của dd muối thu được

Theo dõi Vi phạm
ADMICRO

Trả lời (1)

 
 
 • nMg=0.05 mol

  Mg+2HCl->MgCl2+H2

  0.05 0,1

  mHCl=3.65g->mdd HCl=25g

  AO+2HCl->ACl2+H2O

  0.05 0.1

  ->MAO=80G/MOL

  ->MA=64g/mol->A là Cu

  2)nCuO=0.2 mol

  CuO+2HCl->CuCl2+H2O

  nHCl=0.4 mol

  mdd HCl=200 g

  m muối=27g

  ->%dd muối=\(\dfrac{27}{16+200}\)*100=12,5%

    bởi Quyền Minh 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA