AMBIENT

Viết PTHH khi cho Na2CO3 tác dụng với dung dịch HCl?

bởi thanh hằng 22/04/2019

1. Cho 159 gam dung dịch Na2CO3 10% tác dụng với 100ml dung dịch HCl 1M. Sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch X và V lít khí bay ra ở đktc. Cho dung dịch Ba(NO3)2 dư vào dung dịch X thu được m gam kết tủa.

a) Viết các PTHH xảy ra

b) Tính V, m. Biết rằng các phản ứng hóa học đều xảy ra hoàn toàn

2. Có 5 dung dịch bị mất nhãn gồm các chất sau: H2SO4, Na2SO4, BaCl2, NaOH, MgCl2. Chỉ dùng thêm 1 thuốc thử duy nhất hãy phân biệt các loại hóa chất trên

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • 2. - Trích mẫu thử

  - Cho quỳ tím lần lượt vào các mẫu thử:

  + Quỳ hóa xanh: NaOH

  + Quỳ hóa đỏ : H2SO4

  + Quỳ không đổi màu: Na2SO4, BaCl2, MgCl2

  - Cho dd H2SO4 vừa nhận biết lần lượt vào 3 dd còn lại:

  + Xuất hiện kết tủa trắng: dd BaCl2

  PTHH: H2SO4 + BaCl2-> BaSO4 \(\downarrow\)+ 2HCl

  + Không có hiện tượng: dd Na2SO4, MgCl2

  - Cho dd NaOH vừa nhật biết vào 2 dd còn lại:

  + Xuất hiện kết tủa: dd MgCl2

  PTHH: 2NaOH+ MgCl2-> 2NaCl + Mg(OH)2\(\downarrow\)

  + Ko có hiện tượng: dd Na2SO4

  bởi Thu Luong Nguyen 22/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA