YOMEDIA

Viết PTHH khi cho MgCl2 và CuCl2 tác dụng với NaOH?

Dung dịch A có MgCl2 và CuCl2. Cho 0,5 lít A phản ứng với NaOH dư rồi nung kết tủa tạo thành đến khối lượng không đổi thì thu được 16g chất rắn. Mặt khác, cho 0,5 lít A phản ứng hết với AgNO3 thì thu được 86,1 g kết tủa.
a) Viết PTHH xảy ra
b) Tính nồng độ mol mỗi muối trong A

  bởi cuc trang 23/04/2019
RANDOM

Câu trả lời (1)

 • theo đề bài:

  nAgCl=86,1/143,5=0,6mol

  PTPU:

  MgCl2+2NaOH->Mg(OH)2+2NaCl

  x.................2x..............x..........2x(mol)

  CuCl2+2NaOH->Cu(OH)2+2NaCl

  y...............2y............y...............2y(mol)

  Mg(OH)2->MgO+H2O

  x...................x...........x(mol)

  Cu(OH)2->CuO+H2O

  y..................y.............y(mol)

  mMgO+mCuO=mhh

  40x+80x=16(1)

  mặt khác:

  MgCl2+2AgNO3->Mg(NO3)2+2AgCl

  x...............2x...............x.................2x(mol)

  CuCl2+2AgNO3->Cu(NO3)2+2AgCl

  y................2y................y...............2y(mol)

  nAgCl=2x+2y=0,6(2)

  từ (1) và(2)=>x=0,2;y=0,1

  nMgCl2=0,2mol

  CMMgCl2=0,2/0,5=0,4M

  nCuCl2=0,1mol

  CMCuCl2=0,1/0,5=0,2M

    bởi Phan Hữu Chí 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA