Viết PTHH khi cho MgCl2 và CuCl2 tác dụng với NaOH?

bởi cuc trang 23/04/2019

Dung dịch A có MgCl2 và CuCl2. Cho 0,5 lít A phản ứng với NaOH dư rồi nung kết tủa tạo thành đến khối lượng không đổi thì thu được 16g chất rắn. Mặt khác, cho 0,5 lít A phản ứng hết với AgNO3 thì thu được 86,1 g kết tủa.
a) Viết PTHH xảy ra
b) Tính nồng độ mol mỗi muối trong A

Câu trả lời (1)

 • theo đề bài:

  nAgCl=86,1/143,5=0,6mol

  PTPU:

  MgCl2+2NaOH->Mg(OH)2+2NaCl

  x.................2x..............x..........2x(mol)

  CuCl2+2NaOH->Cu(OH)2+2NaCl

  y...............2y............y...............2y(mol)

  Mg(OH)2->MgO+H2O

  x...................x...........x(mol)

  Cu(OH)2->CuO+H2O

  y..................y.............y(mol)

  mMgO+mCuO=mhh

  40x+80x=16(1)

  mặt khác:

  MgCl2+2AgNO3->Mg(NO3)2+2AgCl

  x...............2x...............x.................2x(mol)

  CuCl2+2AgNO3->Cu(NO3)2+2AgCl

  y................2y................y...............2y(mol)

  nAgCl=2x+2y=0,6(2)

  từ (1) và(2)=>x=0,2;y=0,1

  nMgCl2=0,2mol

  CMMgCl2=0,2/0,5=0,4M

  nCuCl2=0,1mol

  CMCuCl2=0,1/0,5=0,2M

  bởi Phan Hữu Chí 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Van Tho

  Hòa tan 14,2g 1 hỗn hợp gồm MgCO3 và muối cacsbonat của kim loại R vào HCL 7,3% vừa đủ thu được dd D và 3,36l CO2 . Nồng độ MgCO2 trong D = 6,028%

  a)Xác định khối lượng R và %m mỗi chất trong dd

  b)Cho dd NaOH dư vào dd D.Lọc kết tủa rồi nung ngoài không khí đến phản ứng hoàn toàn . Tính số gam chất rắn còn lại sau khi nung

 • Mai Vàng

  BÀi (6,5 điểm)

  1.Cho A là oxit,B là kim loại,C và D là muối.Viết pt (2,5 đ)

  a.A+H2SO4->muối+H2O

  b.A+KOH->muối+H2O

  c.B+muối->2 muối

  d.C+NaOH->1 muối+H2O

  e.D+muối->1 muối+kim loại

  2.Trong giờ thực hành thí nghiệm,một nhóm học sinh tiến hành thí nghiệm clo tác dụng với Na như sau:Thu đầy khí clo vào bình tam giác khô.Cắt 1 mẩu Na khoảng bằng hạt đỗ xanh,lau sạch dầu và cạo bỏ lớp oxit bên ngoài,cho mẩu Na vào 1 muối sắt và đun cho Na nóng chảy thì nhanh chóng đưa vào bình đựng khí clo (3,5 điểm)

  a.Dự đoán hiện tượng xảy ra và giải thích.Viết PTHH(nếu có)

  b.Sau pứ natri có thể còn dư trên muối sắt,khi đó ta nên chọn cách xử lí nào là an toàn nhất

  A.Nhúng muối sắt vào cốc đựng dd HCl loãng sau đó rửa bằng nước

  B.Rửa ngay muối sắt dưới vòi nước máy

  C.Nhúng muối sắt vào cốc đựng cồn etylic,sau đó rửa bằng nước

  D.Cạo phần rắn còn lại cho vào thùng rác

  3.Trong tiếng anh,bộ môn Hóa Học được viết như thế nào ? (0,5 điểm)

 • Bin Nguyễn

  Có 2 dd H2SO4 là A va B

  a)Nếu 2 dd A và B được trộn theo tỉ lệ m 7:3 thì thu được dd C có nồng độ 25% . Tính nồng độ của dd A và B biết C%B = 2.5 C%A

  b)Lấy 50ml dd ( d= 1,27g/ml) . Cho phản ứng với 200 ml dd BaCl2 1M . Tính m2 và Cmol của dd sau pứ

 • Spider man

  Tính Cm của HNO3 và KOH. Biết 20ml HNO3 được trung hòa hết bởi 60ml KOH. 20ml HNO3 sau khi tác dụng hết với 2gCuO thì được trung hòa hết bởi 10ml KOH

 • het roi

  Có 3 lọ bị mất nhãn, mỗi lọ đựng 1 trong các kim loại sau: Fe, AL, Bạc. Em hãy trình bày phương pháp

 • hồng trang

  Hòa tan m gam Fe3O4 vào dung dịch HCl dư được dung dịch X. Thêm NaOH dư vào X rồi nung kết tủa sinh ra trong không khí đến khối lượng không đổi thì thu được 24gam chất rắn. Để phản ứng vừa đủ với m gam trên cần bao nhiêu gam CO?

 • Sasu ka

  Cho 1 mol hh muối NaCl và NaCO3 tác dụng hết vứi dd HCl. Khí thoát ra sau PƯđược dẫn vào dd Ca(OH)2 dư thu đc 50g kết tủa. Tỉ lệ mol của 2 muối trong hh ban đầu là:

  A. 1:1

  B. 1:2

  C. 2:1

  D. 1:3

 • thuy linh

  1. Hấp thụ hoàn toàn 11,2 lít khí SO2 (đktc) vào dung dịch có chứa 750ml NaOH thì thu được 500ml dung dịch A.
  a) Tính nồng độ mol các chất trong dung dịch A
  b) Tính thể tích xút ăn da trong 0,5M tối thiểu cần dùng để phản ứng hết với dung dịch A.
  2. Cho 300ml dung dịch HNO3 1,5M vào 100ml dung dịch Ba(OH)2 1,5M. Sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X.
  a) Tính nồng độ các chất trong X
  b) Cho rất từ từ đến hết 250ml dung dịch Na2CO3 0,5M vào X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được V lít khí CO2 (đktc) và m gam kết tủa. Tính V, m
  3. Chất nào sau đây có thể là chất tan hoặc là dung môi: dầu ăn, muối ăn, P2O5, Ag, BaSO4, Fe2O3, khí HCl, xăng, đá vôi, H2O, khí amôniăc.

 • Co Nan

  Những 5,6l khí xe O2 ở điều kiện tiêu chuẩn đi qua dung dịch NaOHcó nồng độ 2M . Tính khối lượng các chất sau phản ứng

 • Lê Nguyễn Hạ Anh

  hòa tan 14g hỗn hợp 2 muối MCO3 và R2CO3 bằng dd HCl dư, thu đc dd A và 0.672 lít khí(đktc). Cô cạn dd A thu đc m gam muối khan. m có giá trị là