AMBIENT

Viết PTHH khi cho MgCl2 tác dụng với NaOH?

bởi Phạm Phú Lộc Nữ 23/04/2019

Trộn 200ml dung dịch MgCL2 0,15M với 200ml dung dịch NaOH 0,2M.Sau phản ứng lọc kết tủa nung khối lượng không đổi được M gam chất rắn

a, Viết phương trình phản ứng xảy ra

b, Tính m

c, Tính Cm của các chất trong dung dịch sau khi lọc kết tủa ( coi V không đổi )

Biết Mg=24;Cl=35,5;Na=23;O=16;H=2

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • MgCl2 + 2NaOH -> 2NaCl + Mg(OH)2 (1)

  Mg(OH)2 -> MgO + H2O (2)

  nMgCl2=0,2.0,15=0,03(mol)

  nNaOH=0,2.0,2=0,04(mol)

  Vì \(\dfrac{0,04}{2}< 0,03\) nên MgCl2 dư 0,1 mol

  Theo PTHH 1 ta có:

  nMg(OH)2=\(\dfrac{1}{2}\)nNaOH=0,02(mol)

  nNaCl=nNaOH=0,04(mol)

  Theo PTHH 2 ta có:

  nMgO=nMg(OH)2=0,02(mol)

  mMgO=40.0,02=0,8(g)

  CM dd MgCl2=\(\dfrac{0,01}{0,4}=0,025M\)

  CM dd NaCl=\(\dfrac{0,04}{0,4}=0,01M\)

  bởi Nguyễn Hồng Hạnh 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>