AMBIENT

Viết PTHH khi cho hỗn hợp Fe2O3 và CuO tác dụng với HCl dư?

bởi Nguyễn Trọng Nhân 23/04/2019

hòa tan hoàn toàn 28 g hỗn hợp A gồm Fe2O3 và CuO bằng dung dịch HCl vừa đủ,sau phản ứng thu được dd B.Cô cạn đ B thu được 55,5g muối khan.Tính tp % của mỗi oxit trong hh ban đầu?

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • fe2o3+6hcl->2fecl3+3h2o

  a------>6 a--->2 a---->3 a (mol)

  cuo+2hcl->cucl2+h2o

  b---->2b-->b----->b (mol)

  160a+80b=28

  325a+135b=55,5

  =>a=0,15 b=0,05

  =>%m fe2o3=0,15*160/28*100=85,7%

  %m cuo=0,05*80/28*100=14,3%

  bởi Vũ Thị Lan Anh 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>