ADMICRO
UREKA

Viết PTHH khi cho hỗn hợp CaO, CaCO3 tác dụng với HCl dư?

cho hh gồm CaO và CaCO3 tác dụng với dd HCl dư thu được 3,36l khí CO2 . Cô cạn dd sau pứng được 22.2g muối khan.

a) viết pt

b) tính TP% về khối lượng các chất trong hh ban đầu ?

c)Hấp thu toàn bộ lượng CO2 trên vào 400ml dd NaOH 1M.Tính m muối thu đc sau pứng

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • a. CaO + 2HCl ---> CaCl2 + H2O. (1)

  CaCO3 + 2 HCl ---> CaCl2 + CO2 + H2O. (2)

  b. nCO2 = 3,36 : 22,4 = 0,15 mol

  => Theo PỨ (2) => nCaCO3 = 0,15 mol => mCaCO3 = 0,15. 100 = 15g

  Mặt khác: nCaCl2 = 22,2 : 111 = 0,2 mol

  => Theo PỨ => nCaO = 0,2 - 0,15 = 0,05 mol => mCaO = 0,05. 56 = 2,8g.

  vậy: %mCaO = 2,8 : (2,8+15) = 15,73%.

  %mCaCO3 = 100 - 15,75 = 84,27%.

  c. nNaOH = 0,4. 1 = 0,4 mol.

  PỨ: CO2 + 2NaOH ---> Na2CO3 + H2O

  0,15 0,3 0,15

  => mMuối = 0,15. 106 = 15,9 g.

    bởi Khải Lê Quang 18/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF