AMBIENT

Viết PTHH khi cho H2 dư đi qua hỗn hợp Fe3O4, MgO, CuO?

bởi Hy Vũ 23/04/2019

Dẫn khí H2 dư đi qua 25.6 gam hh X gồm Fe3O4, MgO, CuO( nung nóng) cho đến khi pứ xảy ra hoàn toàn. Sau pứ thu được 20.8g chất rắn. Mặt khác 0.15 mol hh td vừa đủ vs 225ml dd HCl 2.0M

a) Viết PTHH

b) Tính % số mol các chất trong hh X

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Fe3O4 + 4H2 -> 3Fe + 4H2O (1)

  MgO + H2 -> Mg + H2O (2)

  CuO + H2 -> Cu + H2O (3)

  Fe3O4 + 8HCl ->FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O (4)

  MgO + 2 HCl -> MgCl2 + H2O (5)

  CuO + 2HCl -> CuCl2 + H2O (6)

  nHCl=0,225.2=0,45(mol)

  Đặt số mol của Fe3O4 ;MgO;CuO lần lượt là a,b,c

  Ta có pt:

  232a+40b+80c=25,6 (*)

  56a+24b+64c=20,8 (**)

  Cứ a+b+c mol hh X tác dụng vừa đủ với 8a + 2b+2c mol HCl

  Vậy 0,15 mol hh X tác dụng vừa đủ với x mol HCl

  \(\Rightarrow x=\dfrac{0,15.\left(8a+2b+2c\right)}{a+b+c}=0,45\)

  \(\Leftrightarrow0,75a-0,15b-0,15c=0\) (***)

  Cẩm Vân Nguyễn Thị coi em làm chỗ nào sai cái ạ,em giải hệ mà ra kết quả âm

  bởi Hương Giang Nguyễn 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>