AMBIENT

Viết PTHH khi cho Cu, CuO vào dung dịch HCl?

bởi hành thư 23/04/2019

Đem hoà tan 17,6g hỗn hợp gồm Cu và CuO vào dung dịch HCL (dư) thì sau phản ứng thu được dung dịch A và 9,6g chất rắn không tan

a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra

b) Tính khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp đầu

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • - Chất rắn không tan là Cu

  CuO + 2HCl \(\rightarrow\) CuCl2 + H2O

  mCu = 9,6 (g)

  \(\Rightarrow\) mCuO = 17,6 - 9,6 = 8 (g)

  bởi Trần Kang Ju 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>