AMBIENT

Viết PTHH khi cho CO2, CaO, K2O, N2O5, P2O5, SO2 tác dụng với HCl?

bởi Thuy Kim 22/04/2019

Cho các chất sau : CO2, CaO, K2O, N2O5, P2O5, SO2, Mn2O7, SO3

Ôxit nào tác dụng được

a. Với dung dịch HCL, dung dịch H2SO4

b. với dd NaOH, dd Ca(OH)2

Viết PTHH

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a.

  CaO + 2HCl \(\rightarrow\) CaCl2 + H2O

  K2O + 2HCl \(\rightarrow\) 2KCl + H2O

  Mn2O7 + 14HCl \(\rightarrow\) MnCl7 + 7H2O

  CaO + H2SO4 \(\rightarrow\) CaSO4 + H2O

  K2O + H2SO4 \(\rightarrow\) K2SO4 + H2O

  Mn2O7 + 7H2SO4 \(\rightarrow\) Mn2(SO4)7 + 7H2O

  b.

  CO2 + 2NaOH \(\rightarrow\) Na2CO3 + H2O

  CO2 + NaOH \(\rightarrow\) NaHCO3

  N2O5 + 2NaOH \(\rightarrow\) 2NaNO3 + H2O

  P2O5 + 6NaOH \(\rightarrow\) 2Na3PO4 + 3H2O

  SO2 + 2NaOH \(\rightarrow\) Na2SO3 + H2O

  SO2 + NaOH \(\rightarrow\) NaHSO3

  SO3 + 2NaOH \(\rightarrow\) Na2SO4 + H2O

  CO2 + Ca(OH)2 \(\rightarrow\) CaCO3 + H2O

  2CO2 + Ca(OH)2 \(\rightarrow\) Ca(HCO3)2

  N2O5 + Ca(OH)2 \(\rightarrow\) Ca(NO3)2 + H2O

  P2O5 + 3Ca(OH)2 \(\rightarrow\) Ca3(PO4)2 + 3H2O

  SO2 + Ca(OH)2 \(\rightarrow\) CaSO3 + H2O

  2SO2 + Ca(OH)2 \(\rightarrow\) Ca(HSO3)2

  SO3 + Ca(OH)2 \(\rightarrow\) CaSO4 + H2O

  bởi Trần Mai Ngọc 22/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>