ON
YOMEDIA
VIDEO

Viết PTHH khi cho CaO tác dụng lần lượt với O2, H2, H2O, Cu, CaO ?

1. cho các chất sau O2,H2,H2O,Cu, CaO ứng với nhau từng đôi một 1. hãy viết PTHH sảy ra (nếu có)
2.cho các chất O2,H2O,NaOH,NACL viết sơ đồ chuyễn hóa giữa các chất trên .công thức PTHH theo sơ đồ chuyễn hóa đó ?
3. cho m gam kt Na vào nước lấy dư,thu dduocj tối đa 6,72 lít H2 (đktc) .tính giá trị m ?

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Bạn tự cân bằng nhévui

  1/O2+H2->H2O

  Cu+O2->CuO

  CaO+H2O->Ca(OH)2

  2/O2->H2O->NaOH->NaCl

  O2+H2->H2O

  H2O+ Na->NaOH+ H2

  NaOH+ HCl->NaCl+H2O

  3/nH2=6,72/22,4=0,3mol

  2Na+2H2O->2NaOH+H2

  0,6 0,6 0,6 0,3 mol

  mNa=0,6*23=13,8g

    bởi Đàoo Nhii 18/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1