AMBIENT

Viết PTHH khi cho CaC2 và Al4C3, Ca vào nước?

bởi hi hi 23/04/2019

Cho hh X gồm CaC2 Al4C3 Ca (có cùng số mol) td hết với nước, pứ xong thu đc dd A và 11.2l lít hh khí B (đktc). Đốt cháy hoàn toàn hh khí B rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào dd A, ta được kết tủa và dd D. Lọc bỏ kết tủa lấy dd D đem đun nóng ta thu được m gam kết tủa( giả thiết Ca(OH)2 sinh ra tan hoàn toàn trong dd D) . Viết PTHH và xác định giá trị m

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • CaC2 +2H2O --> Ca(OH)2 +C2H2 (1)

  Al4C3 +12H2O --> 4Al(OH)3 +3CH4 (2)

  Ca +2H2O --> Ca(OH)2 + H2 (3)

  nB=0,5(mol)

  giả sử nCaC2=nAl4C3=nCa=x(mol)

  theo (1,2,3) : nB=x+3x+x=5x=0,5(mol)

  =>x=0,1(mol)

  =>nC2H2=0,1(mol)

  nCH4=0,3(mol)

  nH2=0,1(mol)

  2C2H2 +5O2 -to-> 4CO2 + 2H2O (4)

  CH4 +2O2 -to-> CO2 +2H2O (5)

  2H2 +O2 -to->2H2O (6)

  CO2 +Ca(OH)2 --> CaCO3 +H2O (7)

  2CO2 + Ca(OH)2 --> Ca(HCO3)2 (8)

  Ca(HCO3)2 -to-> CaCO3 +CO2 +H2O (9)

  ta có : \(\Sigma\)nCO2=0,5(mol)

  nCa(OH)2=0,2(mol)

  theo (7) : \(\dfrac{nCO2}{nCa\left(OH\right)2}=1\)

  theo (8) : \(\dfrac{nCO2}{nCa\left(OH\right)2}=2\)

  theo đề : \(\dfrac{nCO2}{nCa\left(OH\right)2}=2,5\)

  ta thấy : 1<2<2,5

  => tạo ra muối Ca(HCO3)2 => CO2 dư, Ca(OH)2 hết

  theo (8,9) : nCaCO3=nCa(OH)2=0,2(mol)

  =>m=20(g)

  bởi Hoàng Dũng 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>