Viết PTHH khi cho BaCl2 tác dụng với H2SO4?

bởi hà trang 23/04/2019

1. Nhúng một thanh kim loại M hóa trị II vào 0,5 lít dd CuSO4 0,2M. Sau một thời gian phản ứng, khối lượng thanh M tăng lên 0,40g trong khi nồng độ CuSO4 còn lại là 0,1M. Xác định kim loại M.

2. Cho 10g sắt clorua ( chưa biết hóa trị của sắt ) tác dụng với dd AgNO3 thì thu được 22,6g kết tủa. Hãy xác định công thức của muối sắt clorua

3.Cho dd chứa 20,8g BaCl3 tác dụng với 200g dd H2SO4 9,8%

a) Viết PTHH

b) Tính khối lượng kết tủa thu được

c) Tính nồng độ phần trăm của chất tan có trong dd sau phản ứng

4. Cho 6,5g Zn phản ứng với 200ml dd FeSO4 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cho biết:

a) ptpứ

b) Chất nào hết, chất nào dư

c) Tính khối lượng Fe thu được ( giả sử toàn bộ lương Fe thu được đều bám trên thanh Zn)

d) Dd sau pư gồm những chất nào. Tính nồng độ từng chất trong dd

Câu trả lời (1)

  • Câu 3 là BaCl2 nha các bạn :) Mình bấm nhầm :3

    bởi doanthihoang thanh 23/04/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan