ON
YOMEDIA
VIDEO

Viết PTHH khi cho Al, Fe, Ag, Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng?

Cho các kim loại sau: Al, Fe, Ag, Cu. Kim loại nào tác dụng được với

a) Dung dịch H2SO4 loãng

b) Dung dịch AgNO3

c) Dung dịch NaOH

d) Dung dịch HNO3

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Những kim loại tác dụng được với:

  a.dd H2SO4 loãng:

  3H2SO4l+ 2Al→ Al2(SO4)3+3H2

  H2SO4l+ Fe→ FeSO4+ H2

  b.dd AgNO3:

  Al+ 3AgNO3→ Al(NO3)3+ 3Ag

  Fe+ 2AgNO3→ Fe(NO3)2+ 2Ag

  Cu+ 2AgNO3→ Cu(NO3)2+ 2Ag

  c.dd NaOH:

  2Al+2NaOH+2H2O→2NaAlO2+3H2 (Phản ứng này cần điều kiện nhiệt độ)

  d.dd HNO3:

  Fe+ 2HNO3→ Fe(NO3)2+ H2

  Al+ 6HNO3→ 3Al(NO3)3+3H2

  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1