Viết pthh của KOH tác dụng với lưu huỳnh trioxit , cacbon dioxit, silic oxit , photphophentaoxit

bởi Lê Trung Phuong 29/05/2019

viết pthh của KOH tác dụng với lưu huỳnh trioxit , cacbon dioxit, silic oxit , photphophentaoxit

Câu trả lời (1)

 • PTHH: 2KOH+ SO3--> K2SO4 + H2O

  2KOH + CO2---> K2CO3+ H2O

  2KOH+ SiO2--->K2SiO3 + H2O

  6KOH + P2O5 --> 2K3PO4+ 3H2O

  bởi phạm ngọc minh 29/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Co Nan

  Hòa tan 8,96l khí HCl vào 185,4 g nước thu được dd A. Lấy 50g dd A cho tác dụng với 85g dd AgNO3 16% thì thu được dd B và chất kết tủa C.

  a) Tính khối lượng kết tủa tạo thành?

  b) Tính C% của các chất có trong dd B?

 • Phạm Hoàng Thị Trà Giang

  Cho các sơ đồ phản ứng sau :

  a) A1 + A4 --> A2 + A3

  b) A2 --> A5 + H2O (điều kiện nhiệt độ)

  c) A5 + H2SO4 --> A1 + H2O

  d) A1 + Ba(NO3)2 --> BaSO4 + A6

  Biết rằng A1 là muối của KL có hóa trị II , dung dịch muối này có màu xanh lam , A3 là muối của Natri . Hãy xác định công thức phân tử của các chất A1 A2 A3 A4 A5 . Viết các phương trình hóa học để thực hiện những phản ứng hóa học đó

  Mình cảm ơn trước , mấy bạn giải đầy đủ giúp mình ạ

 • Phạm Khánh Linh

  Cho 21,6 g một oxit kim loại chưa rõ hóa trị tác dụng với dung dịch H2SO4 dư. sau phản ứng thu được 45,6 g muối. Tìm tên kim loại.

 • Truc Ly

  bài 1:trình bày các phương pháp hóa học để phân biệt các dung dịch sau:

  a) NaOH , H2SO4 , NaCl , HCl , Na2SO4

  b) KOH , Ba(OH)2 , HCl , NaCl , Na2SO4

  bài 2:hòa tan hoàn toàn 13,6g hỗn hợp A gồm Mg và Fe cần dùng vừa đủ 1 lượng H2SO4 10% thu được dung dịch X và 6,72l khí H2.Cho dung dịch X tác dụng với dung dịch NaOH dư,lọc lấy kết tủa đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m g chất rắn.

  a) tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong A

  b) tính nồng độ phần trăm chất tan trong dung dịch X

  c) tính m

  bài 3: hòa tan hoàn toàn 20g CaCO3 cần dùng vừa đủ V lít dung dịch HCl 2M thu được khí A.hấp thụ khí A vào 200ml dung dịch NaOH 1,75M thu được m g muối khan

  a) tính V

  b) tính m

 • minh thuận

  Đem 11,2g một oxit bazo của kim loại A có hoá trị 2 cho vào H2O ta thu được 14,8g bazo. Dẫn luồng khí CO2 vào dd trên ta thấy xuất hiện chất kết tủa. Cô cạn kết tủa rồi cho tác dụng với dd HCl dư ta thu được V(lít) khí ở đktc.

  a) Xác định tên kim loại A trong oxit.

  b) Viết các PTPU xảy ra.

  c) Tính khối lượng các chất kết tủa cô cạn.

  d) Xác định V(lít) thoát ra ở giai đoạn cuối(đktc)

 • Tuấn Huy

  Fe3O4 + H2SO4 RA J

 • nguyen bao anh

  Cho các cặp chất sau. Hãy cho biết cặp chất nào có xảy ra p/ứng ? Cặp chất nào không xảy ra p/ứng ? Viết PTHH

  1/ Natri sunfit và axit clohiđric

  2/ Kẽm cacbonat và axit sunfuric

  3/ Đồng và axit sunfuric đặc

  4/ Bari clorua và axit sunfuric

  5/ Bari nitrat và axit clohiđric

  6/ Canxi cacbonat và axit sunfuric

  7/ Bari sunfit và axit sunfuric

  8/ Natri clorua và axit nitric

  9/ Sắt (II) sunfua và axit clohiđric

  10/ Natri sunfua và axỉt sunfuric

  11/ Kali sunfat và axit clohiđric

  12/ Sắt (III) hiđroxit và axit sunfuric

  13/ Kẽm sunfua và axit clohiđric

  14/ Bari cacbonat và axit sunfuric

  30/ Nhôm oxit và cacbon đioxit

 • thanh duy

  Bổ túc và hoàn thành các phản ứng hóa học sau ( ghi rõ điều kiện p/ứng nếu có)

  1/ FeO + ? -> FeSO4 +

  2/ HCl + Na2SO3 -> ? + ? + ?

  3/ ? + ? -> Ca3(PO4)3

  4/ ? + ? -> KOH

  5/ ? + ? CuSO4 + ?

  6/ ? + Ca(OH)2 -> CaCl2 + ?

  7/ ? + ? -> CaCO3

  8/ HCl + Na2SO3 -> ? + ? + ?

  9/ Fe2O3 + ? => FeCl3 + ?

  10/ ? + Cu(OH)2 -> CuSO4 + ?

  11/ Al + ? -> ? + H2

  12/ H2SO4 + ? -> ? + SO2 + ?

  13/ ? + ? -> K2SO4

  14/ ? + Fe(OH)3 -> Fe2(SO4)3 + ?

  15/ ? + Ba(OH)2 -> BaSO4 + ?

  16/ H2SO4 + ? -> K2SO4 + SO2 + ?

  17/ H2SO4 + ? -> Fe(SO4)3 + ?

  18/ ? + ? -> Na2SO3 + H2O

  19/ C12H22O11 -> ? + ?

  20/ HCl + Na2CO3 -> ? + ? + ?

 • Huong Duong

  Chỉ dùng thêm 1 thuốc thử nhận biết:

  HCl, AgNO3, NaNO3, NaCl

 • Mai Vàng

  X là dung dịch AlCl3 , Y là dung dịch NaOH 1M . Thêm 240ml dung dịch Y vào cốc chứa 100 ml dung dịch X , khuấy đều thì trong cốc tạo ra 6,24 g kết tủa . Lại thêm tiếp vào cốc 100 ml dung dịch Y , khuấy đều thì lượng kết tủa có trong cốc là 4,68 gam.
  Các phản ứng xảy ra hoàn toàn . Hãy xác định nồng độ mol của dung dịch X?