Viết PTHH của các phản ứng khi cho 3 dung dịch muối A , B , C

bởi Kim Ngan 03/06/2019

Bài 1 :

Viết PTHH của các phản ứng khi cho 3 dung dịch muối A , B , C ( muối trung hòa hoặc muối axit ) ứng với 3 gốc axit khác nhau thõa mãn điều kiện sau :

A + B \(\rightarrow\) có khí thoát ra .

B + C \(\rightarrow\) có kết tủa xuất hiện .

A + C \(\rightarrow\) vừa có kết tủa vừa có khí thoát ra

Câu trả lời (1)

 • A là NaHCO3

  B là NaHSO4

  C là BaCl2

  PTHH 1. NaHCO3 + NaHSO4 ---> H2O + Na2SO4 + CO2

  PTHH 2.BaCl2 + 2NaHSO4 ---> 2HCl + Na2SO4 + BaSO4;

  PTHH3.2NaHCO3 + BaCl2 ---> BaCO3 + H2O + 2NaCl + CO2

  bởi Văn Tiên Tâm 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan