AMBIENT

Viết PTHH của các p/ư xảy ra ( nếu có) khi lần lượt cho các dung dịch tác với nhau từng đôi một

bởi Ban Mai 25/04/2019
cho các dung dịch sau: Na2CO3, CaCO3, K2SO4, HCl, Ba(OH)2, Ba(NO3)2, Mg(OH)2. viết PTHH của các p/ư sảy ra ( nếu có) khi lần lượt cho các dung dịch tác với nhau từng đôi một!!!
ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 + H2O

  Na2CO3 + Ba(OH)2 → BaCO3 + 2NaOH

  Na2CO3 + Ba(NO3)2 → BaCO3 + 2NaNO3

  CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

  K2SO4 + Ba(OH)2 → BaSO4 + 2KOH

  K2SO4 + Ba(NO3)2 → BaSO4 + 2KNO3

  Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + H2O

  Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + H2O

  bởi Nguyễn Quỳnh 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>