YOMEDIA
UREKA

Viết pt cho các chất Cao ,K2O , P2O5 ,Fe2O3 ,BaO ,N2O5 , CO + H2O

1) cho các chất Cao ,K2O , P2O5 ,Fe2O3 ,BaO ,N2O5 , CO chất nào:

a) tác dụng với H2O

b) tác dụng với H2 SO4

c) tác dụng với KOH

viết các PTHH

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Cho các chất CaO, K2O, P2O5, Fe2O3, BaO, N2O5, CO chất:

  a) Tác dụng với H2O: CaO, K2O, P2O5, BaO.

  CaO + H2O \(\rightarrow\) Ca(OH)2

  K2O + H2O \(\rightarrow\) 2KOH

  P2O5 + 3H2O \(\rightarrow\) 2H3PO4

  BaO + H2O \(\rightarrow\) Ba(OH)2

  b) Tác dụng với H2SO4: CaO, K2O, Fe2O3, BaO

  CaO + H2SO4 \(\rightarrow\) CaSO4 + H2O

  K2O + H2SO4 \(\rightarrow\) K2SO4 + H2O

  Fe2O3 + 3H2SO4 \(\rightarrow\) Fe2(SO4)3 + 3H2O

  c) Tác dụng với KOH: P2O5, N2O5

  P2O5 + 6KOH \(\rightarrow\) 2K3PO4 + 3H2O

  N2O5 + 2KOH \(\rightarrow\) 2KNO3 + H2O

    bởi Tham Khoc Tim 11/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF