AMBIENT

Viết phương trình phản ứng của Ba(OH)2, Mg, Fe, Cu, CuO + Dung dịch KOH

bởi thuy linh 01/06/2019

Cho các chất sau: Ba(OH)\(_{2} \), Fe(OH)\(_{3}\), SO\(_{3}\), K\(_{2}\)O, Mg, Fe, Cu, CuO, P\(_{2}\)O\( _{5}\). Viết phương trình với từng chất sau:

a) H\(_{2}\)O

b) H\(_{2}\)SO\(_{4}\) loãng

c) Dung dịch KOH

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a,H2O+SO3--->H2SO4

  H2O+K2O--->2KOH

  3H2O+P2O5--->2H3PO4

  b,H2SO4+Ba(OH)2--->BaSO4+2H2O

  3H2SO4+2Fe(OH)3--->Fe2(SO4)3+3H2O

  H2SO4+K2O--->K2SO4+H2O

  H2SO4+Mg--->MgSO4+H2

  H2SO4+Fe--->FeSO4+H2

  H2SO4+CuO--->CuSO4+H2O

  c,2KOH+SO3--->K2SO4+H2O

  6KOH+P2O5--->2K3PO4+3H2O

  bởi Phạm Hồng Thúy 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>