AMBIENT

Viết phương trình FeS->A->b->C->CuSO4

bởi thu trang 09/06/2019

FeS->A->b->C->CuSO4

Hộ mik nha ♥♥♥

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • 4FeS+7O2--->2Fe2O3+4SO2

  2SO2 + O2 ----V2O5to-> 2 SO3;

  SO3 + H2O ----> H2SO4;

  H2SO4 + CuO ---> CuSO4 + H2O.

  ở đây mình lấy: A: SO2; b: SO3 : C: CuO.

  bởi Nguyễn Hằng 09/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>