ON
YOMEDIA
VIDEO

Viết phương trình Ca (1) ->CaO (2) ->CaCl2 (3) ->Ca(NO3)2 (4) -> Ca(NO2)2

a) Ca (1) ->CaO (2) ->CaCl2 (3) ->Ca(NO3)2 (4) -> Ca(NO2)2

b)S (1) ->SO2 (2) -> SO3 (3) -> H2SO4 (4) -> Na2SO4 (5) -> NaCL

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
  • b)

    \(PTHH:\left(1\right)S+O_2\rightarrow SO_2\\ \: \: ­\: \: ­\: ­\: ­\: ­\: ­\: ­\: ­\: ­\: ­\: ­\: ­\: ­\: ­\: ­\: ­\: ­\left(2\right)2SO_2+O_2\rightarrow2SO_3\\ \: \: ­\: \: ­\: ­\: ­\: ­\: ­\: ­\: ­\: ­\: ­\: ­\: ­\: ­\: ­\: ­\: ­\: ­\left(3\right)SO_3+H_2O\rightarrow H_2SO_4\\ \: \: ­\: \: ­\: ­\: ­\: ­\: ­\: ­\: ­\: ­\: ­\: ­\: ­\: ­\: ­\: ­\: ­\: ­\left(4\right)H_2SO_4+2NaCl\rightarrow2HCl+Na_2SO_4\\ \: \: ­\: \: ­\: ­\: ­\: ­\: ­\: ­\: ­\: ­\: ­\: ­\: ­\: ­\: ­\: ­\: ­\: ­\left(5\right)Na_2SO_4+BaCl_2\rightarrow BaSO_4+2NaCl\)

      bởi Trương Thị Kim Huệ 11/06/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1