Viết CTHH của hai dạng này , biết ở dạng axit có 1 phân tử nước kết tinh và có tên gọi là metalbumin

bởi Nguyễn Xuân Ngạn 25/04/2019

CTHH của nhóm hiđroxit có thể viết ở hai dạng bazo và oxit . Viết CTHH của hai dạng này , biết ở dạng axit có 1 phân tử nước kết tinh và có tên gọi là metaaluminic

>< ai giúp e bài này với ._. e chịu bài này ....

Câu trả lời (1)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan