Viết công thức phân tử của các hợp chất chứa 2 hoặc 3 hoặc 4 nguyên tố trên

bởi Anh Nguyễn 01/06/2019

Với 4 nguyên tố O, Al, Na, S. Viết công thức phân tử của các hợp chất chứa 2 hoặc 3 hoặc 4 nguyên tố trên

Câu trả lời (1)

 • Al2O3, Na2O, SO4, SO3, NaAlO2, Al2(SO4)3

  Na2SO4, .....Thiếu gì nữa các bn

  bởi Dương Thanh 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • thuy linh

  Cho các chất sau: Ba(OH)\(_{2} \), Fe(OH)\(_{3}\), SO\(_{3}\), K\(_{2}\)O, Mg, Fe, Cu, CuO, P\(_{2}\)O\( _{5}\). Viết phương trình với từng chất sau:

  a) H\(_{2}\)O

  b) H\(_{2}\)SO\(_{4}\) loãng

  c) Dung dịch KOH

 • Nguyễn Thị Thanh

  Cho các chất sau: CuO, Al, MgO,Fe(OH)2,Fe2O3.Chất nào ở trên tác dụng với dd HCl để:

  a, Sinh ra chất khí nhẹ hơn kk và cháy được trong kk

  b,Tạo thành dd có màu xanh lam

  c,Tạo thành dd có màu vàng nâu

  d,Tạo thành dd không màu

  Viết các PTHH cho các phản ứng trên

 • Nguyễn Trọng Nhân

  Nêu phương pháp giải dạng toán hỗn hợp phải giải hệ phương trình

  Các giai đoạn sản xuất axit sunfurơ

 • Bo Bo

  cho 8,1g KL A(III) PU vs Clo du tao thanh Muoi 40,05g.Xd KL A

 • thu trang

  Nêu hiện tượng và viết PTHH

  a) Nhỏ dd HCl vào bột MnO2 rồi đun nóng nhẹ

  b) Nhúng đinh sắt vào dd CuSO4

  c) Thả 1 mẫu K vào dd CuSO4

  d) Thổi khí CO2 vào dd Ca(OH)2

  e) Nhỏ dd Ba(NO3)2 vào dd Na2SO4

  g) Nhỏ từ từ dd HCl vào dd Na2CO3

 • Nguyễn Trà Giang

  Trắc nghiệm :

  Câu 1: Hòa tan hoàn toàn 14g CuO, MgO vào 500ml dd HCl 1M được dd A. khối lượng muối trong dd A là:

  A. 27,75g B. 13,5g C. 15,3g D. 25,77g

  Câu 2: Oxit của một nguyên tố có hóa trị II chứa 20% O về khối lượng.Nguyên tố đó là:

  A. Mg. B. Fe. C. Cu. D. Ca.

  Câu 3: Cho 6,5g Zn vào dd HCl thì thể tích khí H2 thoát ra ở đktc là:

  A. 2,24l B.1,12 l C. 22,4 l D. 11,2 l

  Câu 4: Khử 12g sắt (III) oxit bằng khí H2. Thể tích khí hiđro cần dùng (đktc):

  A. 22,4 l. B. 2,24 l. C. 5,04 l. D. 1,12 l.

  Câu 5: Hòa tan 50g muối ăn vào 200g nước thu được dd có nồng độ % là:

  A. 20%. B. 20,33%. C. 30% D. 52,7%.

  Câu 6: Khối lượng của NaOH có trong 200ml dd NaOH 2M là:

  A. 16g. B. 23g. C. 12g. D. 1,6g.

  Câu 7: Số g KMnO4 cần dùng để điều chế 2,24l khí oxi (đktc) trong phòng tn là:

  A. 31g. B. 22,7g. C. 31,6g. D. 16,8g.

  Câu 8: Số g NaCl trong 50g dd NaCl 40% là:

  A. 40g. B. 30g. C.20g. D. 50g.

  Câu 9: Cho 2,24g CaCl2 hòa tan trong nước để được 100ml dd. CM của dd là:

  A. 1M. B. 0,2M C.1,5M. D. 3M.

  Câu 10: 40ml dd H2SO4 8M được pha loãng đến 160ml. Nồng độ mol của dd H2SO4 sau khi pha loãng là bao nhiêu:

  A. 2M. B. 1M C. 0,1M. D.0,2M.

  Câu 11: Khối lượng của 44,8l khí oxi ở đktc là:

  A.64,2g. B.64g. C. 60g. D.65g.

  Câu 12: Cho thanh Zn vào dd CuSO4. Sau 1 tgian lấy thanh Zn ra. Biết rằng Cu sinh ra bám hết vào thanh kẽm thì khối lượng thanh kẽm sau pứ sẽ:

  A. Ko đổi. B. tăng lên. C. giảm xuống. D. Tăng lên sau đó giảm xuống.

  Câu 13: Trong các kim loại sau kim loại có tính khử mạnh nhất là:

  A.Fe. B. Na. C. K. D. Al.

  Câu 14: Cho 6,05g hỗn hợp gồm Zn và Fe pứ vừa đủ với m g dd HCl 10%. Cô cạn dd sau pứ thu được 13,15g muối khan. Giá trị của m là:

  A. 73g. B. 36,6g. C. 68,4g. D. 64g.

  Câu 15: Cho 4,6g kim loại R vào nước thu đc dd Y. Để trung hòa 1/10 dd Y cần 230ml dd HCl 0,1M. vậy kim loại R là:

  A. Ca. B. Ba. C. Na D. K

  Câu 16: cho 16g hỗn hợp X gồm Mg và MgO vào dd HCl dư thu đc 2,24 l H2 .cô cạn dd thu được bao nhiêu g muối.

  A. 41,8g B. 51,3g. C. 34,2g. D. 48,1g.

  Câu 17: để oxi hóa hoàn toàn 1 kim loại R thành oxit phải dùng 1 lượng oxi bằng 40% lượng kim loại đã dùng.R là:

  A. Na. B. Mg. C. Ca D. Zn.

  Câu 18: Một hiđroxit có khối lượng phân tử là 78.Kim loại đó là:

  A. Mg B. Ag. C. Al. D. Fe.

  Câu 19: Một oxit có thành phần % về khối lượng các nguyên tố: 70% Fe, 30%O. Oxit đó là:

  A. Fe2O3 B. FeO C. Fe3O4 D. Fe2O

  Câu 20: Cho 6,5g Zn td với dd HCl. Thể tích khí H2 (đktc), và khối lượng axit đã pứ là:

  A. 22,4 l; 7,1g B. 2,24 l; 0,71g. C. 2,24 l; 7,1g D. 2,24 l; 71g.

 • Mai Trang

  hoàn thành các phương trình phản ứng

  Na2CO3+...\(\rightarrow\)...

  HCL+CaSO3\(\rightarrow\)

  NaOH+...\(\rightarrow\)Fe(OH)2+...

  BaCl2+...\(\rightarrow\)BaCO3

  AgNO3+...\(\rightarrow\)...

  H2SO4+\(\rightarrow\)...

 • A La

  1) Hợp chất A : H3XOy ( M A = M H2SO4), thành phần trăm nguyên tố oxi có trong Hợp chất A= 65,31%. Xác định CTHH đúng của A

  2) Hoà tan hỗn hợp X ( Fe, Mg) = 1 lượng vừa đủ HCl 20% thu được dung dịch Y. Tính C% muối sắt trong dung dịch Y, biết rằng nồng độ MgCl2 trong dung dịch Y là 11,787%.

 • Hoa Hong

  Ca---->CaO--->Ca(OH)2--->CaCO3---->CaO---->CaCl2

  CaO--->CaCO3

  Hãy thực hiện những biến đổi sau bằng cách viết các phương trình hoá học ...

 • Ngoc Nga

  Dùng 1 lượng khí oxi vừa đủ để đốt a (g) cacbon thành hỗn hợp khí X .khí X nặng hơn khí oxi là 1,125 lần .xác định %thể tích của hỗn hợp khí X