AMBIENT

Viết công thức cấu tạo có thể có của chất A

bởi Bảo Lộc 27/04/2019

phân tích 1,85 gam chất hữu cơ A chỉ tạo thành CO2 HCl và hơi nước. toàn bộ sản phẩm phân tích được dẫn vào bình chứa lượng dư dung dịch AgNO3 thì thấy khối lượng bình chứa tăng 2,17 gam xuất hiện 2,87 gam kết tủa và thoát ra sau cùng là 1,792 lít khí duy nhất ở điều kiện tiêu chuẩn tìm công thức phân tử và Viết công thức cấu tạo có thể có của chất A

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • ,gọi ctpt của hợp chất hữu cơ là CxHyClz (thực chất là CxHyClzOt,,
  pt 2CxHyClz+ (4x+y+z)/2 O2---->2xCO2+(y-z)H2O+2zHCl
  có mdd tăng=mH2O+mHCl = 2,17 (1)
  nCO2=1,792/22,4=0.08 => nCO2=0.08 mol (2)
  nAgCl=2,87/143.5=0.02 => nHCl=0,02 mol (3)
  từ (1) (2) (3) có nC=0,08mol ,nH=0.018mol , nCl=0,02 mol
  => x:y:z=4:9:1 => ctpt là (C4H9Cl)n vì m(C4H9Cl)n=1,85 nên n=1
  vậy ctpt là C4H9Cl (c)

  bởi Nguyễn Kim Tuyến 27/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>