AMBIENT

Viết các PTHH theo chuỗi pứ

bởi Anh Trần 29/04/2019

Viết các PTHH theo chuỗi pứ

Fe2O3 -(1)->Fe\(\left[{}\begin{matrix}-^{\left(2\right)}>FeCl2-^{\left(3\right)}>Fe\left(OH\right)2-^{\left(4\right)}>FeSO4\\\\-^{\left(5\right)}>FeCl3-^{\left(6\right)}>Fe\left(OH\right)3-^{\left(7\right)}>Fe2O3\end{matrix}\right.\)

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Viết các PTHH theo chuỗi phản ứng.

  \(\left(1\right)Fe_2O_3+3H_2\rightarrow2Fe+3H_2O\)

  \(\left(2\right)Fe+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2\uparrow\)

  \(\left(3\right)FeCl_2+Ba\left(OH\right)_2\rightarrow Fe\left(OH\right)_2\downarrow+BaCl_2\)

  \(\left(4\right)Fe\left(OH\right)_2+H_2SO_4\rightarrow FeSO_4+2H_2O\)

  \(\left(5\right)2Fe+3Cl_2\rightarrow2FeCl_3\)

  \(\left(6\right)FeCl_3+3NaOH\rightarrow Fe\left(OH\right)_3\downarrow+3NaCl\)

  \(\left(7\right)2Fe\left(OH\right)_3\underrightarrow{t^o}Fe_2O_3+3H_2O\)

  bởi Vũ Thuỵ Quỳnh Nhi 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>