Viết các phương trình xảy ra và tính phần trăm khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp

bởi cuc trang 25/04/2019

Bài 1: cho 42,2 g hỗn hợp gồm Al2O3 , CuO, Fe2O3 tác dụng với dung dịch NaOH thì thấy cần dùng 200 ml NaOH 1M . Mặt khác 42,2 g hỗn hợp trên tác dụng vừa đủ với 475 ml dung dịch H2SO4 2M. Viết các phương trình xảy ra và tính phần trăm khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp

Câu trả lời (1)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • sap sua

  từ dd FeSO4 nêu phương pháp điều chế Fe, viết PTHH

  mình làm như vậy có đúng ko ạ??

  FeSO4 + NaOH---------> Fe(OH)2 + Na2SO4

  Fe(OH)2 ----------> FeO + H2O (ĐK nhiệt độ)

  FeO + CO----------> Fe + CO2

 • Lê Tường Vy

  Cho M gam hỗn hợp bột Mg;MgCO3 trong đó số mol Mg=2số mol MgCO3 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng thu được 6,72l hỗn hợp khí X. Nếu dẫn X vào bình đựng 200ml đ Ba(OH)2 0,3M thu được A gam chất rắn ko tan và chỉ còn một khí bay lên .Tính M , A

 • Bi do

  oxit axit,oxitbazo,axit có những tính chất hóa học nào giữa chúng có mối quan hệ về tính chất hóa học ra sao

 • Trịnh Lan Trinh

  Hòa tan 22,2g hhX (Al2O3 và MgO) vào 500ml dd HCl 3M.

  a) Chứng minh hhX hòa tan hết sau khi phản ứng kết thúc

  b) Cho biết axit có lấy dư 1/5, hãy tính thành phần % khối lượng hhX?

 • Lê Chí Thiện

  Câu 1: Có 3 lọ mất nhãn đựng dung dịch là HCl, KCl, K2SO4. Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết dung dịch đựng trong mỗi lọ. Viết các phương trình phản ứng?

  Câu 2: Cho một lượng bột sắt dư vào 50ml dung dịch axit sunfuric. PỨ xong thu được 3,36l khí hiđrô ở đktc

  a) Tính khối lượng muối tạo thành?

  b) Tính nồng độ mol của dung dịch axit sunfuric đã dùng?

 • Trần Hoàng Mai

  Cho chất sau tacsdungj vs nhau thành từng đôi: H2O , SO2, BaO, H2SO4, KOH, Al2O3. viết phản ứng

 • Bo bo

  Cho các cặp chất

  a) KNO3 và HCl

  b) K2CO3 và H2SO4

  c) Cu và H2SO4 loãng

  d) FeCl3 và NaOH

  e) NaHCO3 và HCl

  f) NaNO3 và AgCl

  g) NaCl và AgNO3

  Các cặp chất nào tác dụng với nhau. Viết phương trình phản ứng.

 • ngọc trang

  1. Hòa tan hoàn toàn 11g hỗn hợp bột các kim loại Fe , Al cần V lít dd H2SO4 0,5M thu được dd A và 8,96 lít H2(đktc)

  a, Tính % khối lượng của từng kim loại trong hỗn hợp ban đầu

  b, Tính nồng độ mol/l của từng chất tan trong dd A

  c, Cho dd Ba(OH)2 dư vào dd X thu được kết tủa , lọc lấy kết tủa đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi được chất rắn R . Tính khối lượng của R ?

  2. Cho 1,41g hỗn hợp 2 kim loại Al , Mg tác dụng với dd H2SO4 1,96% vừa đủ thu được 1568ml khí ở đktc và dd X

  a, Tính thành phần % theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu

  b, Tính C% các chất có trong dd X

  c, Cho dd X tác dụng với 400g dd Ba(OH)2 3,42% . Sau khi phản ứng xong lọc lấy kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi thu được chất rắn R . Tính khối lượng của R?

  3. Hòa tan 14,2g hỗn hợp oxit CuO và Al2O3 cần vừa đủ 350g dd HCl 7,3% được dd M

  a, Tính % khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp

  b, Tính C% chất có trong dd M

  c, Tính khối lượng dd Ba(OH)2 17,1% cần thêm vào dd M để thu được :

  c1, dd trong suốt ? c2, Lượng kết tủa lớn nhất ?

 • Bình Nguyen

  Câu 1: Nhiệt phân hoàn toàn 10g muối cacbonat của kim laoij R (hóa trị II). Sau phản ứng thu được 5,6g một oxit và V (lít) khí ở đktc

  a, Tính giá trị của V

  b, Xác định kim loại M

  Câu 2: Hòa tan 0,54g một kim loại R (có hóa trị III trong hợp chất) bằng 50 ml dung dịch HCl 2M. Sau phản ứng thu được 0,672 lít khí (ở đktc). Xác định kim loại R.

  Câu 3: Hòa tan 21g một kim loại M hóa trị II trong dd H2SO4 loãng dư, người ta thu được 8,4 lít hiđro (đktc) và dung dịch A. Xác định kim loại M.

  Câu 4: Cho 12g một kim loại hóa trị II tác dụng hết với dd H2SO4 loãng thu được 11,21 lít khí (đktc). Xác định kim loại hóa trị II?

 • can tu

  Dung dịch X chứ hỗn hợp HCl vs H2SO4 lấy 50 ml dung dịch X tác dụng với AgNO3(dư) thấy tạo thành 2,87 gam kết tủa và cũng lấy lượng thể tích X trên cho tác dụng với BaCl2 dư thấy tạo thành 4,66 gam kết tủa

  a, tính nồng độ mol của mỗi axit trong dung dịch X?

  b, Cần bao nhiêu ml dung dịch NaOH 0.2M để trung hòa 50 ml dung dịch X.