ON
YOMEDIA
VIDEO

Viết 10 phương trình điều chế muối khác nhau.

Viết 10 phương trình điều chế muối khác nhau.

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • 1. H2SO4 + Ba(NO3)2 => BaSO4 ↓ + 2HNO3

  2. HCl + NaOH => NaCl + H2O

  3. 2NaOH + Zn => Na2ZnO2 + H2

  4. NaCl + AgNO3 => AgCl ↓ + NaNO3

  5. Ba(OH)2 + MgCl2 => BaCl2 + Mg(OH)2 ↓

  6. CuCl2 + Fe => FeCl2 + Cu

  7. Fe + 2HCl => FeCl2 + H2 ↑

  8. CaO + SO2 => CaSO3

  9. Ca(OH)2 + CO2 => CaCO3 ↓ + H2O

  10. FeO + 2HCl => FeCl2 + H2O

    bởi Thế Hồng Nguyễn 24/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1