AMBIENT

Viết 10 phương trình điều chế muối khác nhau.

bởi Nguyễn Ngọc Sơn 24/04/2019

Viết 10 phương trình điều chế muối khác nhau.

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • 1. H2SO4 + Ba(NO3)2 => BaSO4 ↓ + 2HNO3

  2. HCl + NaOH => NaCl + H2O

  3. 2NaOH + Zn => Na2ZnO2 + H2

  4. NaCl + AgNO3 => AgCl ↓ + NaNO3

  5. Ba(OH)2 + MgCl2 => BaCl2 + Mg(OH)2 ↓

  6. CuCl2 + Fe => FeCl2 + Cu

  7. Fe + 2HCl => FeCl2 + H2 ↑

  8. CaO + SO2 => CaSO3

  9. Ca(OH)2 + CO2 => CaCO3 ↓ + H2O

  10. FeO + 2HCl => FeCl2 + H2O

  bởi Thế Hồng Nguyễn 24/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>