YOMEDIA
IN_IMAGE

Trung hoà lượng xút nói trên cần bao nhiêu gam dd HCl 25%

Để hấp thụ hoàn toàn 2,24l CO2 ( ở đktc) cần 100ml dd NaOH 1,5M

a. Tính nồng độ mol các chất trong dd ( giả sử sự hoà tan không làm thay đổi thể tích dd)

b. Trung hoà lưỡng xút nói trên cần bao nhiêu gam dd HCl 25%

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • \(Theo-\text{đ}\text{ề}-b\text{ài}-ta-c\text{ó}:\left\{{}\begin{matrix}nCO2=\dfrac{2,24}{22,4}=0,1\left(mol\right)\\nNaOH=1,5.0,1=0,15\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  a) Ta xét tỉ lệ :

  \(T=\dfrac{nNaOH}{nCO2}=\dfrac{0,15}{0,1}=1,5< 2\)

  Vì 1 < T < 2 => Tạo 2 muối là muối trung hòa và muối axit

  Gọi x ,y lần lượt là số mol của CO2 tham gia vào 2 PT tạo 2 muối

  Ta có PTHH :

  \(\left(1\right)CO2+2NaOH->Na2CO3+H2O\)

  xmol.............2xmol................xmol

  (2) \(CO2+NaOH->NaHCo3\)

  ymol..............ymol............ymol

  Ta có hệ PT : \(\left\{{}\begin{matrix}x+y=0,1\\2x+y=0,15\end{matrix}\right.=>\left\{{}\begin{matrix}x=0,05\left(mol\right)\\y=0,05\left(mol\right)\end{matrix}\right.\) => \(\left\{{}\begin{matrix}nNa2CO3=0,05\left(mol\right)\\nNaHCo3=0,05\left(mol\right)\end{matrix}\right.=>\left\{{}\begin{matrix}CM_{Na2CO3}=\dfrac{0,05}{0,1}=0,5\left(M\right)\\CMNaHCO3=\dfrac{0,05}{0,1}=0,5\left(M\right)\end{matrix}\right.\)

  b) Ta có :

  NaOH + HCl \(->NaCl+H2\uparrow\)

  0,15mol..0,15mol

  => mddHCl= \(\dfrac{0,5.36,5.100}{25}73\left(g\right)\)

    bởi Than Yeu Dai Hoc 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON