AMBIENT

Trong những chất trên đây chất nào tác dụng được với dd HCl?

bởi Nguyễn Thanh Hà 29/04/2019

- Cho các chất sau:

MG(OH)2 ; CaCO3 ; K2SO4 ; HNO3; Cu(OH)2 ; NaOH; P2O5

-trong những chất trên đây chất nào tác dụng được với :

a, dung dịch HCL .

b, Ba(OH)2.

c, dung dịch BaCl2.

-Viết PTHH phản ứng.

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a;

  Mg(OH)2 + 2HCl -> MgCl2 + 2H2O

  CaCO3 + 2HCl -> CaCl2 + CO2 + H2O

  Cu(OH)2 + 2HCl -> CuCl2 + 2H2O

  NaOH + HCl -> NaCl + H2O

  b;

  K2SO4 + Ba(OH)2 -> BaSO4 + 2KOH

  Ba(OH)2 + 2HNO3 -> Ba(NO3)2 + 2H2O

  3Ba(OH)2 + P2O5 -> Ba3(PO4)2 + 3H2O

  c;

  BaCl2 + K2SO4 -> BaSO4 + 2KCl

  bởi Nguyen Manh Tu 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>