ON
YOMEDIA
VIDEO

TRong A có những nguyên tố nào?

Đốt chày hoàn toàn 2.8g hợp chất hữu cơ A, thu được 8.8g khí cacbonic và 3.6g nước.

a. TRong A có những nguyên tố nào?

b.Biết phân tử khối của A bằng 28. Tìm công thức của phân tử A? Thuộc nhóm?

c.Viết PTHH thể hiện tính chất hóa học đặc trưng của A?

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • a, ta có:

  nCO2= 8,8/44= 0,2 mol

  => nC= 0,2 mol => mC=0,2*12= 2,4g

  nH2O= 3,6/18=0,2 mol

  => nH= 0,2 * 2= 0,4 mol => mH=0,4*1= 0,4g

  ta thấy: mC+mH=mA

  => trong A có các nguyên tố là C và H

  b, gọi CTĐG là CxHy

  ta có :

  x : y = 0,2 : 0,4 = 1:2

  => CTĐG là (CH2)a

  do MA=28 => a= 28/14=2

  vậy CTPT của A là C2H4

  thuộc nhóm Anken

  c,PTHH:

  1.Phản ứng cộng

  Tác dụng với Halogen:

  C2H4 +Br2-> C2H4Br2

  Tác dụng với H2: C2H4 +H2-> C2H6

  Tác dụng với axit: C2H4 + HBr -> C2H5Br

  2.Phản ứng trùng hợp:

  nC2H4 (C2H4)n
  • Điều kiện

  3.Tác dụng với KMnO4:

  3C2H4 + 2KMnO4 + 4H2O -> 3C2H5(OH)2 + 2KOH + 2Mn02

  4. Etilen cháy tạo ra hơi nước, khí CO2 và tỏa nhiệt

  Phương trình:

  C2H4 + 3O2 2CO2 + 2H2O

  5. Phản ứng với. Cl2, Br2 ở nhiệt độ cao:

  Etilen tham gia phản ứng thế nguyên tử H của liên kết đôi: CH2=CH2 + Cl2 CH2=CHCl + HCl

    bởi Lê Huỳnh Anh Thư 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1