AMBIENT

Trình bày phương pháp hóa học để nhận biết Na2O, Al2O3, Fe2O3, Fe?

bởi Spider man 23/04/2019

Trình bày phương pháp hóa học để nhận biết các chất bột sau: Na2O, Al2O3,Fe2O3, Fe.

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • - Lấy mẫu thử và đánh dấu

  - Cho nước và các mẫu thử

  + Mẫu thử tan chất ban đầu là Na2O

  Na2O + H2O \(\rightarrow\) 2NaOH

  + Mẫu thử không tan chất ban đầu là Al2O3, Fe, Fe2O3 (I)

  - Cho NaOH vào nhóm I

  + Mẫu thử tan chất ban đầu là Al2O3

  Al2O3 + 2NaOH \(\rightarrow\) 2NaAlO2 + H2O

  + Mẫu thử không tan chất ban đầu là Fe, Fe2O3 (II)

  - Cho HCl vào nhóm II

  + Mẫu thử xuất hiện khí bay lên chất ban đầu là Fe

  Fe + 2HCl \(\rightarrow\) FeCl2 + H2

  + Mẫu thử xuất hiện dung dịch màu vàng nâu chất ban đầu là Fe2O3

  Fe2O3 + 6HCl \(\rightarrow\) 2FeCl3 + 3H2O

  bởi thắng trần 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>