ON
YOMEDIA
VIDEO

Trình bày phương pháp để nhận biết KCl, K2SO4, K2SO3, HCl?

Trình bày pphh để nhận biết các chất :

a) dd KCl,K2SO4, K2SO3, HCl

b) dd NaNO3, Mg(NO3)2 , FeSO4, CuSO4

c) NaOH, H2SO4, BACl2, NaCl nhưng chỉ dùng thêm dd phenolphtalein

mong các bạn giải giúp mình sớm nhất có thể ạ :(

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • a)

  _ Cho mỗi chất một ít ra mỗi ống nghiệm riêng biệt , có đánh số làm mẫu thử .

  _ Dùng 4 mẩu giấy quỳ tím khác nhau , nhúng vào mỗi ống nghiệm.

  + dd làm đổi màu quỳ tím thành đỏ => HCl

  + dd không làm đổi màu quỷ tím=> KCl , K2SO4 , K2SO3

  _ Cho 1 ít dd H2SO4 vào mỗi ống nghiệm.

  + dd sủi bọt khí => K2SO3

  K2SO3 + H2SO4 => K2SO4 + H2O + SO2↑

  + dd không có hiện tượng gì => KCl , K2SO4

  _ Cho mỗi chất (KCl , K2SO4) ra mỗi ống nghiệm riêng biệt , có đánh số làm mẫu thử .

  _ Cho 1 ít dd BaCl2 vào mỗi ống nghiệm .

  + dd xuất hiện kết tủa trắng => K2SO4

  K2SO4 + BaCl2 => 2KCl + BaSO4↓

  + dd không xảy ra hiên tượng gì => KCl

  b)

  _ Cho mỗi dd một ít ra mỗi ống nghiệm riêng biệt có đánh số làm mẫu thử .

  _ Cho 1 ít dd KOH vào mỗi ống nghiệm .

  + dd xuất hiện kết tủa trắng => Mg(NO3)2

  Mg(NO3)2 + 2KOH => 2KNO3 + Mg(OH)2↓

  + dd xuất hiện kết tủa trắng xanh sau đó hóa nâu đỏ trong không khí => FeSO4

  FeSO4 + 2KOH => K2SO4 + Fe(OH)2↓

  4Fe(OH)2 + O2 + 4H2O => 4Fe(OH)3

  + dd xuất hiện kết tủa xanh => CuSO4

  CuSO4 + 2KOH => K2SO4 + Cu(OH)2↓

    bởi Nguyen Manh Tu 20/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1