AMBIENT
UREKA

Trình bày cách nhận biết các khí CO, CO2, SO2

Trình bày cách nhận biết các khí sau: \(CO;CO_2;SO_2;SO_3;H_2;O_2;N_2\)

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • * Cho que đóm có than hồng lần lượt thử vào các khí đã cho. Khí nào làm que đóm có than hồng cháy thì đó là \(O_2\).

  * Dẫn lần lượt từng khí đi qua dung dich \(BaCl_2\)

  - Khí làm cho dung dịch \(BaCl_2\) tạo kết tủa trắng là \(SO_3\)

  \(SO_3+H_2O+BaCl_2\rightarrow BaSO_4+2HCl\)

  - Các khí còn lại không có phản ứng xảy ra.

  * Dẫn các khí còn lại đi qua dung dịch \(Br_2\) màu vàng cam.

  - Khí làm cho dung dịch \(Br_2\) nhạt dần rồi mất màu là \(SO_2\)

  PTHH:

  +) \(SO_2+Br_2+2H_2O\rightarrow H_2SO_4+2HBr\)

  - Các khí còn lại không có phản ứng xảy ra.

  * Dẫn các khí chưa phản ứng qua dung dịch \(Ca\left(OH\right)_2\)

  - Khí tạo kết tủa trắng là \(CO_2\)

  PTHH:

  +) \(Ca\left(OH\right)_2+CO_2\rightarrow CaCO_3+H_2O\)

  - Các khí còn lại không có phản ứng xảy ra.

  * Tiếp tục dẫn các khí còn lại đi qua dung dịch \(CuO\) nung nóng; sau đó cho sản phẩm có được đi qua dung dịch \(Ca\left(OH\right)_2\) .

  - Khí làm \(CuO\) chuyển từ màu đen sang màu đỏ nâu, có sản phẩm là đục nước vôi trong là CO.

  PTHH:

  +) \(CuO+CO\rightarrow Cu+CO_2\) (chú ý: ở phương trình này có nhiệt độ nữa nha...)

  +) \(Ca\left(OH\right)_2+CO\rightarrow CaCO_3+H_2\)

  - Khí làm CuO chuyển từ màu đen sang màu đỏ nâu, không làm đục nước vôi trong là \(H_2\) .

  PTHH:

  +) \(CuO+H_2\rightarrow Cu+H_2O\)

  * Khí còn lại là \(N_2\)

    bởi Nguyễn Duy Hiệu 12/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON