AMBIENT

Tính x và xác định dd tăng hay giảm, bao nhiêu gam?

bởi hi hi 28/04/2019

Hấp thụ hoàn toàn V (lít ) CO2 (đktc) vào 200ml dd NaOH 1M và Na2CO3 0,5M. Sau khi kết thúc pứ, làm bay hơi nước thu đc 19,9(g) chất rắn khan. Sục từ từ V lít CO2 ở trên vào 200ml dd Ba(OH)2 x(M) đến khi pứ hoàn toàn thu đc 7,88(g) kết tủa trắng. Tính x và xác định dd tăng hay giảm, bao nhiêu gam?

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • theo đề bài ta có : nNaOH = 0,2.1=0,2(mol) ​

  ​nNa2CO3 = 0,2.0,5=0,1(mol)

  ​Xét từng trường hợp để chứng tỏ Dd NaOH còn dư

  ​TH1 : chỉ thu được muối trung hòa

  ​TH2 : chỉ thu được muối axit ​​​

  ​TH3 : NaOH dư

  ​Gọi x,y lần lượt là số mol của NaOH dư và Na2CO3 tạo thành

  ​=> mcr(khan) = 40x + 106y = 19,9(1)

  ​nNaOH =x +2y = 0,2 + 0,1.2 (2)

  ​giải ra ta được : x = 0,1 ; y = 0,15

  ​=> VCO2 = (0,15-0,1) .22,4 = 1,12(l)

  ​... phần sau tự giải nha !

  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>