YOMEDIA
IN_IMAGE

Tính VH2SO4 biết hòa tan 11g (Al,Fe) bằng H2SO4 2M thu được 8,96(l) khí?

Hòa tan hoàn toàn 11g hỗn hợp AL,Fe bằng đ H2SO4 2M vừa đủ thu được 8,96 lít khí DKTC

a) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ?

B) Tính thể tích đ H2SO4

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Ta có nH2 = \(\dfrac{8,96}{22,4}\) = 0,4 ( mol )

  2Al + 3H2SO4 \(\rightarrow\) Al2(SO4)3 + 3H2

  x............1,5x............x...................1,5x

  Fe + H2SO4 \(\rightarrow\) FeSO4 + H2

  y.........y.............y.................y

  => \(\left\{{}\begin{matrix}27x+56y=11\\1,5x+y=0,4\end{matrix}\right.\)

  => \(\left\{{}\begin{matrix}x=0,2\\y=0,1\end{matrix}\right.\)

  => mAl = 0,2 . 27 = 5,4 ( gam )

  => %mAl = \(\dfrac{5,4}{11}\times100\approx49,1\%\)

  => %mFe = 100 - 49,1 = 50,9 ( gam )

  => nH2SO4 = 1,5 . 0,2 + 0,1 = 0,4 ( mol )

  => VH2SO4 = n : CM = 0,4 : 2 = 0,2 ( lít )

    bởi Tuyến Nguyễn 17/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF