YOMEDIA

Tính % về thể tích các khí trong hh

Dẫn a gam hh khí metan,axetilen đi qua dd Brom dư thấy có 32g Brom tham gia phản ứng. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn a gam khí trên cần vừa đủ 10,08 lít khí O2(đktc)

a) Tính a

b) Tính % về thể tích các khí trong hh

Giúp mình với,mình đang cần gấp.

  bởi thuy linh 02/06/2019
RANDOM

Câu trả lời (1)

 • nBr2=\(\dfrac{32}{160}=0,2\left(mol\right)\)

  nO2 = \(\dfrac{10,08}{22,4}=0,45\left(mol\right)\)

  C2H2 + 2Br2 -> C2H2Br4

  0,1 <--- 0,2

  => mC2H2 = 0,1 . 26 = 2,6 (mol)

  ta có :

  CH4 + 2O2 --to-> CO2 + 2H2O (1)

  2C2H2 + 5O2 --to-> 4CO2 + 2H2O (2)

  0,1 -----> 0,25

  => nO2 pt(1) = 0,45 - 0,25 =0,2(mol)

  => nCH4 =0,1 (mol) => mCH4 = 0,1 . 16 = 1,6 (g)

  m hỗn hợp = 2,6 + 1,6 = 4,2 (g)

  => VCH4 = 0,1 .22,4 = 2,24 (l)

  VC2H2 = 0,1 . 22,4 = 2,24 (l)

  V hỗn hợp = 4,48 (l)

  %VCH4 = 50%

  %VC2H2 = 50%

    bởi Dương Nhóc's 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA