ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính % về khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu

Hoà tan hoàn toàn 9,2g hỗn hợp gồm Mg và MgO cần vừa đủ m gam dung dịch HCl 14,6%. Sau phản ứng thu được 1,12 lít khí Y ở đktc. Tính % về khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu

GIÚP MÌNH VS NHA

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • \(Mg+2HCl\rightarrow MgCl_2+H_2\)

  0,05\(\leftarrow\) 0,05 (mol)

  \(MgO+2HCl\rightarrow MgCl_2+H_2O\)

  \(n_{H_2}=\dfrac{1,12}{22,4}=0,05\left(mol\right)\)

  Theo ptpu: \(n_{Mg}=0,05\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow m_{Mg}=0,05.24=1,2\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow\%Mg=\dfrac{1,2.100\%}{9,2}=13,04\%\)

  \(\Rightarrow\%MgO=100\%-13,04\%=86,96\%\)

    bởi Nguyễn Thị Thanh Hiền 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1