YOMEDIA

Tính VCO2 thu được biết cho 30,6g BaO vào nước thu được 29,55g kết tủa?

bởi Mai Thuy 23/04/2019

Hòa tan 30,6 g BaO vào nước tạo thành dd A. Sục khí CO2 vào dd A thu được 29,55 g kết tủa. Tính V CO2 ở đktc

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Số mol BaO = 30,6/(137+16) = 0,2

  BaO + 2 H2O -> Ba(OH)2 + H2

  => Số mol Ba(OH)2 = 0,2

  Ba(OH)2 + CO2 -> BaCO3 + H2O

  Số mol BaCO3 = 29,55/(137+12+16.3) = 0,15 mol

  => Ba(OH)2 dư

  =>. Lấy số mol BaCO3 làm chuẩn => V CO2= 22,4.0,15= 3,36 lít

  bởi pham hoàng nam 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA