Tính V khí thu được biết cho 4g Fe và R tác dụng với 100ml HCl thu được 11g muối?

bởi Nguyễn Hiền 22/04/2019

Cho 4g hỗn hợp A gồm Fe và kim loại R hóa trị II tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch HCl thu được dung dịch B chứa 11,1 gam hỗn hợp muối

a) Tính thể tích khí thu được đktc và nồng độ mol của dung dịch HCl

b) Xác định kim loại R và % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp biết 2 kim loại có số mol bằng nhau

Câu trả lời (1)

 • Gọi x là số mol của Fe, R

  Pt: Fe + 2HCl --> FeCl2 + H2

  ....0,05-> 0,1--------------> 0,05

  .....R + 2HCl --> RCl2 + H2

  0,05--> 0,1---------------> 0,05

  Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}56x+xR=4\\127x+x\left(R+71\right)=11,1\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}56x+xR=4\\127x+xR+71x=11,1\end{matrix}\right.\)

  \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}56x+xR=4\\198x+xR=11,1\end{matrix}\right.\)

  => x = 0,05

  => R = 24

  Vậy R là Magie (Mg)

  VH2 = 0,05 . 2 . 22,4 = 2,24 (lít)

  CM HCl = \(\dfrac{0,1+0,1}{0,1}=2M\)

  mFe = 0,05 . 56 = 2,8 (g)

  mMg = 4 - 2,8 = 1,2 (g)

  % mFe = \(\dfrac{2,8}{4}.100\%=70\%\)

  % mMg = 30%

  bởi Mì Tôm Tô 22/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan