Tính V khí sinh ra khi cho 200ml Na2CO3 1M và NaHCO3 1,5M tác dụng với 173ml HCl 7,7%?

bởi Bảo Lộc 22/04/2019

Cốc A đựng 200ml dd Na2CO3 1M và NaHCO3 1,5M. Cốc B đựng 173 ml dd HCl 7,7% (d=1,37g/ml). Làm các thí nghiệm sau:

TN1: Đổ rất từ từ B vào A

TH2: Đổ rất từ từ A vào B

TH3: Đổ nhanh A và B

Tính V khí CO2 sinh ra (dktc) trong mỗi thí nghiệm khi phản ứng kết thúc

Câu trả lời (1)

 • n Na2CO3 = 0,2 mol

  n NaHCO3 = 0,3 mol

  m dd HCl = 173 . 1,37 = 237,01 g

  m HCl = 237,01 . 7,7 : 100 = 18,24977 g

  n HCl = 18,24977 : 36,5 = 0,5 mol

  _ TN1 : Khi cho từ từ B vào A thì pứ xảy ra trong môi trường Na2CO3 theo thứ tự :

  Na2CO3 + HCl \(\rightarrow\) NaHCO3 + NaCl (1)

  0,2.............0,2..............0,2

  n NaHCO3 = 0,2 + 0,3 = 0,5 mol

  NaHCO3 + HCl \(\rightarrow\) NaCl + CO2 + H2O

  Bđ : 0,5 ..........0,5 - 0,2

  Pứ : 0,3..............0,3.....................0,3

  Sau pứ: 0,2....................................0,3

  V CO2 = 0,3 . 22,4 = 6,72 l

  _ Đổ từ từ A vào B thì lúc đầu HCl dư nên xảy ra song song cả 2 pứ:

  Na2CO3 + 2HCl \(\rightarrow\) 2NaCl + CO2 + H2O

  NaHCO3 + HCl \(\rightarrow\) NaCl + CO2 + H2O

  gọi a là số mol Na2CO3 pứ

  \(\Rightarrow\) n NaHCO3 = 1,5a

  theo pthh : n HCl = 2a + 1,5a = 0,5 \(\Rightarrow\) a = 0,5/3,5

  n CO2 = n 2 muối = 2,5a = 1,25/3,5 mol

  V CO2 = \(\dfrac{1,25}{3,5}\). 22,4 = 8 l

  _TN3 : đổ nhanh A vào B thì ko biết pứ nào xảy ra trước :

  + Nếu Na2CO3 pứ trước :

  Na2CO3 + 2HCl \(\rightarrow\) 2NaCl + CO2 + H2O

  0,2................0,4.........................0,2

  NaHCO3 + HCl \(\rightarrow\) NaCl + CO2 + H2O

  ....................0,1......................0,1

  V CO2 = (0,2 + 0,1) . 22,4 = 6,72 l

  + Nếu NaHCO3 pứ trước :

  NaHCO3 + HCl \(\rightarrow\) NaCl + CO2 + H2O

  0,3...............0,3......................0,3

  Na2CO3 + 2HCl \(\rightarrow\) 2NaCl + CO2 + H2O

  0,1................0,2.........................0,1

  V CO2 = 0,4 . 22,4 = 8,96 l

  bởi Dương Sinh 22/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan