Tính V biết đốt 8,8g FeS và 12g FeS2 sục vào V lít NaOH 25% thu được muối trung hòa?

bởi Cam Ngan 22/04/2019

Đốt cháy hoàn toàn 8, 8 gam FeS và 12G FeS2 thu được khí cho khí này sục vào v mililít dung dịch NaOH 25% (D bằng 1, 28 gam/mol) độ muối trung hòa Giá trị tối thiểu của V là bao nhiêu

Câu trả lời (1)

 • nFeS = \(\dfrac{m}{M}=\dfrac{8,8}{\left(56+32\right)}\) = 0.1 (mol)
  nFeS2 = \(\dfrac{m}{M}=\dfrac{12}{\left(56+32.2\right)}\) = 0.1 (mol)
  => nS = 0.3 = nSO2
  PTHH: SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O
  TPT: 1mol 2mol

  TĐB: 0.3mol → ?(mol)

  => nNaOH = \(\dfrac{0,3.2}{1}\) = 0,6(mol)
  => mNaOH = n . M = 0.6 . 40 = 24 (g)

  Ta có: C% = \(\dfrac{m_{ctan}}{m_{\text{dd}}}\).100 => mdd = \(\dfrac{m_{ctan}}{C\%}.100\%\)
  => mdd = \(\dfrac{24}{25\%}.100\%\) = 96 (g)

  Ta có: m = D . V

  => V = \(\dfrac{m}{D}\) = \(\dfrac{96}{1,28}\) = 75 ml

  bởi Phùng Bửu 22/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan