YOMEDIA

Tính V biết cho V lít CO2 vào 1 lít Ca(OH)2 0,02M và NaOH 0,1M thu được 1,5g kết tủa?

bởi Suong dem 23/04/2019

Sục V lít khí CO2 (đktc) vào 1 lít dung dịch hỗn hợp Ca(OH)2 0,02M và NaOH 0,1M. Sau khi kết thúc phản ứng , thu được 1,5g kết tủa trắng . Trị số của V là

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • nCaCO3=0,015(mol)

  nCa(OH)2=0,02(mol)

  NX: nCaCO3<nCa(OH)2

  => Xảy ra 2TH

  TH1: Kết tủa chưa đạt cực đại

  PTHH: Ca(OH)2+ CO2-> CaCO3+ H2O

  (mol) 0,015<- ..... 0,015.........

  VCO2=0,015.22,4=0,336(l)

  TH2: Kết tủa bị tan một phần

  PTHH: Ca(OH)2 + CO2-> CaCO3+ H2O

  (mol) 0,02.....->0,02...->0,02

  NaOH + CO2-> Na2CO3 + H2O

  0,1.....->0,1......->0,1 (mol)

  Na2CO3 + H2O+ CO2-> 2NaHCO3

  0,1.......................->0,1 (mol)

  CaCO3+ H2O + CO2-> Ca(HCO3)2

  0,005.................->0,005 (mol)

  VCO2=(0,02+0,1+0,1+0,005).22,4=0,225(l)

  bởi Trần Văn Thành 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA