Tính % theo thể tích và khối lượng của mỗi khí trong hỗn hợp

bởi Dell dell 29/05/2019

Đốt cháy hoàn toàn 5,3 gam hỗn hợp khí C2H2 và CH4 trong oxi dư thu được 7,84 lít khí CO2

a) viết phương trình phản ứng

b) Tính % theo thể tích và khối lượng của mỗi khí trong hỗn hợp

Câu trả lời (1)

 • nCO2 = 0,35 mol

  Gọi x, y lần lượt là số mol của C2H4, CH4

  C2H4 + 3O2 \(\underrightarrow{t^o}\) 2CO2 + 2H2O

  x...........3x..........2x.........2x

  CH4 + 2O2 \(\underrightarrow{t^o}\) CO2 + 2H2O

  x..........2x........x.......2x

  Ta có hệ

  \(\left\{{}\begin{matrix}28x+16y=5,3\\2x+y=0,35\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow\) \(\left\{{}\begin{matrix}x=0,075\\y=0,2\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow\) %C2H4 = \(\dfrac{0,075.28.100\%}{5,3}\) \(\approx\) 39,6%

  \(\Rightarrow\) %CH4 = \(\dfrac{0,2.16.100\%}{5,3}\) \(\approx\) 60,4%

  bởi Nguyễn Ngọc Thao Anh 29/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan