AMBIENT

Tính thể tích không khí cần dùng biết thể tích oxi chiếm 20% thể tích không khí

bởi nguyen bao anh 29/04/2019

Đốt cháy hoàn toàn 4,48g etilen

a) Viết pt

b) Tính thể tích CO2 sinh ra

c) Tính thể tích không khí cần dùng biết thể tích oxi chiếm 20% thể tích không khí

d) Nếu dẫn lượng khí CO2 vào dd nước Br thì thu được bao nhiêu gam kết tủa


ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • nC2H4 = 0,16 mol

  \(C_2H_4+3O_2\underrightarrow{t^o}2CO_2+2H_2O\)

  0,16.........0,48......0,32.........0,32

  ⇒ VCO2 = 0,32.22,4 = 7,168 (l)

  ⇒ Vkk = 0,48.22,4.5 = 53,76 (g)

  CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

  0,32.............................0,32

  ⇒ mCaCO3 = 0,32.100 = 32 (g)

  bởi Trần Linh 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA