AMBIENT

Tính thể tích khí thu được

bởi hi hi 25/04/2019

a) cho rất từ từ dung dịch A chứa a mol HCl vào dung dịch B chứa b mol Na2CO3 (a <2b) thì thu được dung dịch C và V lít khí. tính V

b) Nếu cho dung dịch B và dung dịch A thì được D và V1 lít khí. biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, các thể tích khí đo ở diều kiện tiêu chuẩn. lập biểu thức nếu mối quan hệ giữa V1 với a,b

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a, Cho từ từ a mol HCl vào b mol Na2CO3
  Phản ứng theo thứ tự sau:
  Na2CO3 + HCl ---> NaHCO3 + NaCl
  NaHCO3 + HCl ---> NaCl + H2O + CO2
  theo đề thì đã có khí bay ra
  => phản ứng đã xảy ra ở nấc thứ 2
  => a > b
  Khi cho Ca(OH)2 dư vào vẫn thấy có kết tủa
  => trong dd vẫn còn NaHCO3
  => a < 2b
  Na2CO3 + HCl ---> NaHCO3 + NaCl
  b mol............b mol.............................b mol
  NaHCO3 + HCl ---> NaCl + H2O + CO2
  a-b mol...........a-b mol.................................. a - b mol
  theo 2 phản ứng trên thì ta có biểu thức liên hệ:
  V = 22,4(a - b)

  bởi Đinh Văn Thư 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>