AMBIENT

Tính thể tích khí

bởi Sasu ka 24/04/2019

giải hộ e bài này vs ạ, e cần gấp

Nhiệt phân 75,7 g Cu(NO3)2, sau một thời gian thu được 53,6 g chất rắn và thể tích khí (đktc) thoát ra. Tính thể tích

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Giả sử \(Cu\left(NO_3\right)_2\) phản ứng hết \(\Rightarrow n_{Cu\left(NO_3\right)_2}\simeq0,4\left(mol\right)\)

  \(Cu\left(NO_3\right)_2-->CuO+2NO_2+O_2\)

  \(0,4\) -------------> \(0,4\) (mol)

  \(\Rightarrow m_{CuO}=0,4.80=32\left(g\right)< 53,6\left(g\right)\)

  Vậy \(Cu\left(NO_3\right)_2\) phản ứng còn dư

  Gọi x là số mol \(Cu\left(NO_3\right)_2\) phản ứng

  \(\Rightarrow80x+75,7-188x=53,6\)

  \(\Rightarrow x=0,2\)

  \(\Rightarrow n_{NO_2}=0,4\left(mol\right)\) ; \(n_{O_2}=0,2\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow V=0,6.22,4=13,44\left(l\right)\)

  bởi Nguyễn Nhi 24/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>